Tarieven

Basiscursus EHBO € 325,-*
10 Lessen inclusief proef examen en examen

Vervolglessen EHBO € 65,00*
6 lessen

De hoogte van de contributie wordt bepaald in de ledenvergadering welke rond maart / april gehouden word. Het kan dus voorkomen dat een nieuwe inschrijving iets duurder is.

Boven genoemde contributie te voldoen voor aanvang van de 2e lesronde aan:
NL16INGB0000399275 t.n.v. .Penn. Kon Ned Verg Ehbo Afd. De Bilt-Bilthoven

* Vergoeding door uw verzekering is mogelijk, afhankelijk van uw zorgverzekering, u  kunt hiervoor een rekening aanvragen bij onze penningmeester.